ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12
Authors
Пилипенко, Катерина Анатоліївна
Мац, Тетяна Павлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Бібліографія ДСТУ 8302:2015: Пилипенко К. А., Мац Т. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діловою репутацією як нематеріального активу в умовах інституційних змін. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2021. № 2 (50). С. 138–143. doi : 10.33783/1977-4167-2021-50-2-138-144. References (АРА): Pylypenko K. A., Mats T. P. (2021). Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia dilovoiu reputatsiieiu yak nematerialnoho aktyvu v umovakh instytutsiinykh zmin [Accounting and analytical support of reputation management as an intangible asset in the context of institutional change]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2 (50), 138–144 (in Ukr.). doi : 10.33783/1977-4167-2021-50-2-138-144.
Keywords
ділова репутація, складові репутації, гудвіл, алгоритм оцінки ділової репутації, нематеріальний актив, облік нематеріальних активів., Досліджено методику обліку ділової репутації як окремого виду нематеріального активу підприємства. Розглянуто основні складові репутації, які виділила Міжнародна організація International Reputation Institute. Досліджено питання щодо трактування поняття «гудвіл», розглянуто інституційне регулювання у національній та міжнародній практиці такі об’єкти обліку як «гудвіл» та «ділова репутація».
Citation