РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ЯКІСНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ПОЛІТОЛОГІЇ

Abstract
Description
Впровадження компетентнісного підходу в навчанні стає можливим завдяки оновленому, удосконаленому, модернізованому плануванню й організації навчального процесу, покращанню методичного й матеріально-технічного забезпечення навчальних дисциплін загальної і фахової підготовки. Навчання на основі компетентнісного підходу в системі фахової підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Політологія» формує у студентів критичне мислення, відповідальне ставлення до здобуття знань і навичок, а також особистісні якості та професійні уміння і навички, що є необхідними як для професійної діяльності, так і життєдіяльності загалом.
Keywords
бакалавр політології, компетентнісний підхід, якість освіти, навчання.
Citation