СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Abstract
Description
В сучасних умовах формуються нові вимоги до кадрового потенціалу суб'єктів економічних відносин, в цілому, та аграрних підприємств, зокрема. Слід зазначити, що кадровий потенціал поєднує в собі сукупність загальних і професійних знань, умінь, трудових навичок і соціальних якостей працівників [1]. В той же час, в умовах фінансової та економічної кризи проблема формування кадрового потенціалу для їх сталого розвитку встає з особливою гостротою. Це висуває завдання удосконалення системи підготовки та використання кадрів для сільського господарства і, відповідно, формування нових стратегій управління сферою кадрового забезпечення аграрного виробництва. Сучасні кадрові технології, що акумулюють досвід і знання ринкових відносин в роботі з персоналом, створюють реальні передумови для розвитку аграрного сектора національної економіки, дозволяють глибше зрозуміти динаміку змін у змісті та умовах праці, конкретизувати аналіз соціально-економічних процесів і, в кінцевому рахунку, долати деформації в кадровому забезпеченні, які виникають в разі ігнорування таких технологій.
Keywords
Стратегія, управлінський потенціал, кадровий потенціал
Citation