Вплив попередників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої твердої

Abstract
Description
Шакалій С. М., Баган А. В., Юрченко С. О., Четверик О. О. Вплив попередників на урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої твердої. Вісник ПДАА. Полтава, 2021. №1. С. 65-71
Keywords
пшениця озима тверда, сорт, попередник, урожайність, натура зерна, склоподіб-ність, вміст білка.
Citation