Диктіокаульоз великої рогатої худоби в особистих підсобних господарствах Полтавської області

Abstract
Диктіокаульоз – є одним з найпоширеніших гельмінтозних інвазій молодняку жуйних. Захворювання спричиняється нематодою із родини Dictyocaulidae, виду Dictyocaulus viviparous – паразитують у великої рогатої худоби і D. filaria – у дрібної рогатої худоби. Локалізуються диктіокаули в бронхах і трахеї тварин. Диктіокаульоз супроводжується запаленням трахеї та бронхів, бронхопневмонією. Хвороба частіше протікає в хронічній формі, проявляється зниженням приросту маси тіла, м’ясної і молочної продуктивності та відставанням у рості й розвитку, що завдає значних економічних збитків господарства
Description
Корчан Л. М., Корчан М. І. Диктіокаульоз великої рогатої худоби в особистих підсобних господарствах Полтавської області. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу 18–19 травня 2016 р. : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2015 році (м. Полтава, 18-19 трав. 2016 р.). Полтава : РВВ ПДАА, 2016. С. 144-145.
Keywords
диктіокаульоз, корови, велика рогата худоба
Citation