Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 134
 • Item
  Порівняльна ефективність способів проведення ідентифікації нематод Dirofilaria immitis
  (2023-06) Євстаф'єва В.О.; Мельничук В.В.; Приходько Ю.О.; Криворученко Д.О.
  Проведеними паразитологічними дослідженнями встановлено високу ефективність запропонованого способу фарбування нематод Dirofilaria immitis, який дозволяє отримати високий ступінь забарвлення та видимості їх морфологічних структур. Спосіб із застосуванням як барвника розчину Люголя перевищував ступінь видимості нематод за мікроскопічного дослідження порівняно із відомими методами із застосуванням 1 %-го спиртового розчину діамантового зеленого та без додавання барвника. Запропонований спосіб призводив до високого ступеня видимості 7 із 9 морфологічних показників у самців та всіх досліджених показників у самок дирофілярій. Отримані дані дозволяють рекомендувати запропонований спосіб фарбування нематод D. immitis з метою підвищення точності їх ідентифікації.
 • Item
  Овоцидна ефективність засобу для дезінфекції Гермециду-ВС щодо яєць нематод Trichuris spp., виділених від великої рогатої худоби
  (2023-06) Євстаф'єва В.О.; Касяненко О.І.; Негреба Ю.В.; Киричко Б.П.; Левицька В.А.; Гаврик К.А.
  Рід Trichuris – загальновідома група нематод, види яких паразитують у людини і багатьох домашніх тварин, включаючи м’ясоїдних, велику рогату худобу, дрібних жуйних та свиней. Ці паразити на ембріональних стадіях розвитку є достатньо стійкими до несприятливих умов зовнішнього середовища, що створює загрозу значного розповсюдження трихурозу у тваринницьких господарствах. Метою роботи було визначити овоцидну ефективність дезінфектанту Гермециду-ВС (ТОВ “Ветсинтез”, Україна) на яйця нематод Trichuris spp., виділених від великої рогатої худоби, в експериментальних умовах. Для визначення дензівазійної активності дезінфікуючий засіб застосовували в 0,1 %, 0,25 % та 0,5 % концентраціях за різних експозицій – 10, 30 та 60 хвилин. Тест-культуру яєць трихурисів отримували з фекалій хворих тварин за флотаційною методикою та подальшим відмиванням у фізіологічному розчині. За результатами досліджень встановлено, що препарат Гермецид-ВС має високий рівень овоцидної ефективності стосовно яєць Trichuris spp., що паразитують у великої рогатої худоби, у концентрації 0,25 % за експозиції 60 хв та 0,5 % за експозиції 10–60 хв. За цих режимів дезінфектант забезпечував 100 % загибель яєць трихурисів на різних стадіях їхнього розвитку в умовах in vitro. Також високий рівень овоцидної ефективності виявлено за використання Гермециду-ВС у 0,25 % концентрації за експозицій 10 хв (90,91 %) та 30 хв (96,59 %). Задовільний рівень овоцидної ефективності отримано за використання засобу у 0,1 % концентрації за експозицій 10, 30 та 60 хв, де показники дезінвазійної активності були на рівні 63,64 %, 68,18 % та 76,14 % відповідно. Отримані результати досліджень дозволяють рекомендувати дезінфікуючий засіб Гермецид-ВС у 0,25 % концентрації за експозиції 60 хв та 0,5 % концентрації за експозиції 10 хв для проведення дезінвазії як складової заходів з боротьби та профілактики за трихурозу великої рогатої худоби, а також з метою підтримання ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя в тваринницьких господарствах
 • Item
  Effect of temperature on the survival rates of the embryonic states of development of Trichuris skrjabini nematodes parasitizing sheep
  (2023-06) Євстаф'єва В.О.; Петренко М.О.; Мельничук В.В.; Вакуленко Ю.В.; Бахур-Каваляускене Т.І.; Тітаренко О.В.; Шаферівський Б.С.; Піщаленко М.А.; Філоненко С.В.; Шейко С.В.
  The prevention of the trichurosis of sheep requires understanding the terms of development of pathogens and their survival in the environment under the influence of abiotic factors. This study was conducted to determine the tolerance to a temperature factor of Trichuris skrjabini nematode eggs isolated from sheep. Trichuris eggs were obtained from the gonads of female nematodes in laboratory conditions and cultivated in a thermostat until the appearance of motile larvae in the eggs at the temperatures of 20°C, 25°C, and 30°C. It was determined that the time of formation of infectious eggs decreases with increasing temperature. The temperature of 25°С was found to be the most favorable for the development of T. skrjabini eggs in laboratory conditions, and 80.3% of eggs with motile larvae formed on the 54th day. Temperatures of 20°С and 30°С were less advantageous to the process of embryogenesis. The motile larvae develop in eggs in 63 days at 20°С and in 45 days at 30°С, and their respective survival rates are 77.0% and 75.3%. The obtained data increase the effectiveness of planning measures to prevent the trichurosis of sheep, taking into account the period of development of the pathogen depending on the temperature of the environment
 • Item
  Effect of disinfectants on viability of Trichuris skrjabini eggs
  (2023-05) Євстаф'єва В.; Петренко М.; Пеленьо Р.; Нікіфорова О.; Вакуленко Ю.; Решетило О.; Коне М.
  The nematodoses are considered the most numerous group of cosmopolitan diseases among animal and human parasitoses. The representatives of the genus Trichuris attract special attention as pathogens of nematodoses. Their high fecundity, resistance to the influence of environmental factors and the ability to disperse create a serious ecological hazard and the risk of new outbreaks of infestation. The aim of the research was to establish the ovicidal efficiency of modern disinfectants on the embryogenesis of eggs of Trichuris skrjabini nematodes isolated from sheep. In laboratory conditions, two preparations were tested, DZPT-2 (mixture of glutaraldehyde, sodium dodecyl sulfate, essential oil) and Dixclor (mixture of sodium bisulfate, sodium chlorite, sodium percarbo- nate) at different concentrations and times of exposure. We established that DZPT-2 disinfectant showed a high level of ovicidal efficiency (97.5–100%) against T. skrjabini eggs at 4.5% concentration during exposure for 6–12 h and 5.0% concentration during exposure for 3–12 h. Dixclor showed a high level of ovicidal efficiency (100%) against Trichuris eggs at a concentration of 0.24% for exposures of 12 and 24 hours. Decreasing the concentration of disinfectants reduced the level of their ovicidal efficiency and led to the development of a greater number of viable eggs of T. skrjabini. Degenerative changes in the test cultures of T. skrjabini eggs caused by the tested disinfectants were characterized by the appearance and accumulation of air bubbles under the egg shell, the cessation of embryonic development at the bean-like embryo stage, loosening and resorption of the embryo inside the eggs, thin- ning and destruction of their shell, deformation of the eggs, and swelling of the egg plugs. Such destructive changes in eggs in experimental test cultures were also confirmed by the indicators of their morphometric parameters. Under the influence of DZPT-2 and Dixclor on the 54th day of cultivation, the length of the eggs was lower by 3.9%, and their width was greater by 4.8–5.1% compared to similar indicators in the control test culture. The obtained results allow one to recommend the tested disinfectants in defined and effective concentrations and exposures for effective control and prevention of trichurosis on livestock farms
 • Item
  Pathogenetic relationship between kidney pathologies and the microcirculatory capillary layer in dogs under the influence of Babesia canis
  (2023-05) Дубова О.А.; Фещенко Д.В.; Євстаф'єва В.О.; Мельничук В.В.; Дубовий А.А.
  With babesiosis in dogs, the capillary network is especially strongly affected due to the stimulation of the hemostasis system and the development of thrombus formation in the microvasculature. Acute renal failure and even death of animals are caused by shock phenomena and the syndrome of disseminated intravascular coagulation. Clinical, laboratory (hematological, biochemical, coagulometric, hemodynamic, enzyme immunoassay) methods of research were conducted. Dogs with babesiosis have fever, anemia, and hemoglobinuria, hematologically established anemia, systemic inflammation, thrombotic condition. Hemodynamic parameters determine the state of shock, which in dynamics becomes decompensated and irreversible. The appearance of poikilocytes in the blood of sick dogs indicates significant metabolic disorders in their body. The coagulogram reveals the syndrome of disseminated intravascular coagulation. Syndrome markers significantly changed with a trend to increase during nephropathy. In addition, uremia, hyperuricemia, hyperkalemia, hyponatremia, hyperphosphatemia, creatininemia were found in the sick dogs, which are reliable indicators and determine the development of an acute form of glomerulonephritis and progressive acute renal failure. According to the study of the general biochemical status in animals, hepatopathy in the form of acute hepatitis and pancreatitis, and general intoxication syndrome were established. In our findings: during acute spontaneous babesiosis, dogs developed nephropathy, which has two clinical stages: hemoglobinuria and oliguria/anuria. The pathogenetic basis for the development of glomerulonephritis and acute renal failure is the syndrome of disseminated intravascular coagulation in response to the influence of a pathogen, which causes shock, forming a vicious circle of shock. Under such conditions, renal failure increases and eventually leads to the death of the animal. The studied data will contribute to the expansion of the conceptual understanding of the pathogenesis of canine babesiosis and determine the leading role of complications in the development of kidney failure.
 • Item
  State epizootic monitoring of contagious diseases of bees in the territory of the Volyn region
  (2023-03) Гутий Б.В.; Фотіна Т.І.; Кистерна О.С.; Бегас В.Л.; Євстаф'єва В.О.; Фещенко Д.В.; Згозінська О.А.
  The well-being of apiaries is a priority in the state's economic, social, and environmental aspects. There is a state monitoring system to ensure proper control over the prevalence of infectious, invasive, and viral diseases. This system systematically monitors the spread of diseases that cause significant economic problems. Solving these problems will further shape the state's favorability to ensure the export of beekeeping products to European coun- tries. Data on the spread of infectious and invasive diseases of bees from official departments of the State Produc- tion and Consumer Services of particular regions. In work, such data were processed in the Volyn region from 2017 to 2022, including a plan for determining the incidence and incidence rates in this region. The results show that nosemosis and varroosis were the most common diseases in the Volyn region during the studied period. It was established that the indicator of bee colonies with the Varroa destructor mite in all analyzed years exceeds the incidence of nosemosis by 8.03 % (2020) – 24.49 % (2021). Moreover, the highest incidence of both diseases during the studied period was registered in 2021. In 2017, American foulbrood (AFB), created by a bacterium, was recorded in this region. The spread of bacterial diseases in bees is given. From the analyzed data, it is possible to note the imperfection of the monitoring system, as the research plans include a wide range of invasive diseases, but a small share is allocated to bacterial infections. Unplanned beekeeping studies include invasive and infectious diseases: bee bacteriosis and viral pathologies. The main problem is the low percentage of certified private farms. As a result, it is challenging to analyze damage to apiaries by contagious bee diseases. Thus, it is necessary to improve the state monitoring system, owing to which it will be possible to diagnose planned not only infectious and invasive diseases but also other diseases of bees that cause massive destruction of hives in apiaries of our stat
 • Item
  Дирофіляріоз – актуальна проблема сьогодення
  (2023-02) Мельничук, В.В.; Шатохіна, А.Л.
 • Item
  Економічна доцільність застосування різних схем лікування собак за дирофіляріозу
  (2022-02) Євстаф'єва, В.О.; Криворученко, Д.О.; Мельничук, В.В.
 • Item
  Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Моногенетичні сисуни
  (2022-12) Мельничук, В.В.; Євстаф'єва, В.О.; Прийма, О.Б.; Шепітько, А.Д.; Мирошниченко, А.О.; Чаус, Я.В.; Турченко, Я.В.
 • Item
  Застосування препарату "Унікум преміум краплі для котів" стоп-он за ктеноцефальозу кішок
  (2022-02-16) Корчан, Леонід Миколайович; Лисанець, Ольга Вікторівна