Концепція «живої» організації та управління конфліктами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Сазонова, Тетяна Олександрівна
Антонець, Андрій Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Запорізький національний технічний університет
Abstract
Задля ефективного управління усіма складовими організації, в тому числі і її соціальною ефективністю керівник має бути високоавторитетним. Дане поняття охоплює не тільки професіоналізм, кваліфікованість у сфері його діяльності, але й ціннісні характеристики особистості. В цьому контексті значна увага має приділятися конфліктологічній культурі керівника. Ефективну стратегію управління конфліктами можливо сформувати та реалізувати за умови сприйняття організації як «живого організму». Логіка такого підходу до управління конфліктами полягає у тому, що в організації, як і в будь-якому живому організмі має бути гармонія. Тільки за цієї умови можна говорити про «духовне» та «фізичне» здоров’я організації.
Description
Сазонова Т. О. Концепція «живої» організації та управління конфліктами / Т. О. Сазонова, А. І. Антонець // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управлінню персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 380-383
Keywords
конфлікт, управління конфліктами, конфліктологічна підготовка керівника, "жива" організація
Citation