ПОКАЗНИКИ РУХУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АНАЛІЗІ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Abstract
Якщо основні засоби становлять найбільшу частку в необоротних активах, це свідчить про орієнтацію на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності. Основними завданнями аналізу основних засобів щодо оцінювання майнового стану підприємства є: - визначення інтенсивності процесу оновлення (за коефіцієнтами надходження, вибуття, заміни, розширення та іншими показниками); - характеристика функціонального (технічного) стану (за часткою активної частини основних засобів, коефіцієнтами зносу і придатності)
Description
Тютюнник Ю. М., Капашина К. В. Показники руху та функціонального стану основних засобів в аналізі майнового стану підприємства. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 30 – 31 берез. 2023 р.). Полтава, 2023. Ч. 1. С. 454-456.
Keywords
налізу майнового стану підприємства, показників руху і функціонального стану основних засобів
Citation