Міжнародне співробітництво України в сфері органічного агровиробництва: можливості та потенціал

Abstract
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати дослідження агроекологічних, соціо-економічних і технологічних засад та особливостей раціонального використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій. Розглянуто питання щодо агроекологічних основ раціонального використання земельних ресурсів в умовах екологічно стабільних територій. Висвітлено методику та методологію оцінки стану довкілля, ефективності управлінських дій щодо раціонального використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій. Наведено оцінку та аналіз агроекологічної, соціо-економічної і технологічної стабільності сільськогосподарських територій. Значну увагу приділено підвищенню ефективності раціонального використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій. Колективна монографія є частиною науково-дослідної теми «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0114U000625 від 19.03.2014 р). Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями раціонального використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій.
Description
Стаття в колективній монографії: Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій : колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. П. : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018. 324 с.
Keywords
Citation
https://www.pdaa.edu.ua/lib/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%86%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90/monogr/mono_est.pdf