Міжнародний досвід формування стратегії та маркетингової політики підприємств готельного бізнесу

Abstract
Набули подальшого розвитку підходи до формування стратегії та маркетингової політики підприємств готельного бізнесу. Побудовано схему, що відображає базові імперативи цього процесу. Обґрунтовано, що маркетингова стратегія, на основі якої формується маркетингова політика та комплекс, є складовою загальної базової стратегії розвитку підприємства і взаємопов’язана з такими функціональними стратегіями, як стратегія надання готельних послуг, кадрова, фінансово-інвестиційна, логістична. Доведено, що головними детермінантами формування стратегії розвитку та маркетингової політики підприємств готельного бізнесу є розвиток міжнародних та національних готельних мереж, аутентичних незалежних готельних підприємств, глобальні та національні тренди у сфері гостинності та туризму, споживчі вимоги та вподобання, обмеження, зумовлені пандемією.
Description
Самойлик Ю. В., Кучер М. М., Стеблюк Н. Ф., Сайгак Є. Л.. Міжнародний досвід формування стратегії та маркетингової політики підприємств готельного бізнесу : Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2021, No 3. С. 197-202 DOI: 10.31891/2307-5740-2021-294-3-31
Keywords
підприємство, готельний бізнес, стратегія, маркетингова політика, Індекс конкурентоспроможності країн за показниками подорожей та туризму, базові імперативи
Citation