ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Шимановська-Діанич, Людмила Михайлівна, Михайло Олексійович, Тимур Євгенович, Джаман, Іщейкін
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Анотація. Мета статті полягає у визначенні закономірностей розвитку інновацій у хлібопекарській промисловості споживчої кооперації України та реалізації концепції формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Проведено ретроспективний аналіз інноваційного розвитку хлібопекарської галузі та обґрунтовано основні напрями інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств споживчої кооперації. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що для успішного вирішення завдань переходу хлібопекарської галузі споживчої кооперації на інноваційний тип розвитку необхідно: формування прогресивних бізнес-моделей горизонтальної та вертикальної інтеграції і бізнес-моделей типу платформ; застосування агентами організаційно-економічного механізму сучасних інноваційних бізнес стратегій; створення нового типу інформаційного поля; розвиток правового забезпечення інноваційного розвитку ринку хлібобулочних виробів, включаючи заходи стимулювання вдосконалення його обсягу та структури; створення інфраструктури відкритих інновацій. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці управління підприємствами хлібопекарської промисловості різних форм власності.
Keywords
інновація, інноваційний розвиток, хлібопекарська промисловість, інформаційне поле, хлібобулочні вироби, відкриті інновації, бізнес-модель.
Citation