Місце стратегії в економічному розвитку підприємства.

Abstract
Description
Кононенко Ж.А. Місце стратегії в економічному розвитку підприємства. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ.конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава : 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В.Я., Пилипенко К.А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С 110-112
Keywords
стратегія
Citation