Фактори формування прибутковості діяльності сільськогосподарського підприємства

Abstract
Description
Формування фінансового результату в сільськогосподарських підприємствах має свої особливості у зв’язку із специфікою виробничо- господарської діяльності підприємницьких структур аграрної галузі, серед яких домінуючими є такі :  вплив природно-кліматичних факторів на процес формування прибутку (характерна сезонність виробництва);  багатогалузевий характер діяльності сільськогосподарських підприємств: виробництво різноманітної продукції рослинництва і тваринництва, переробка власної та давальницької сировини;  залучення в господарському процесі незамінних природно-біологічних факторів виробництва та біологічних активів, що зумовлює особливості їх оцінки, відображення в системі рахунків, а також специфіку обліку процесу виробництва і обчислення собівартості отриманої продукції;
Keywords
Фактори, прибутковість, формування фінансового результату
Citation