Ліквідність та платоспроможність як характеристики надійності банківської системи

Abstract
Description
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Ліквідність та платоспроможність як характеристики надійності банківської системи. Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Хмельницький: ХКТЕІ, 2020. С. 154-157.
Keywords
Банківська система, Банківська система, ліквідність, платоспроможність
Citation