Особливості викладання фізико-математичних дисциплін із використанням GOOGLE MEET

Abstract
Description
Вальковська А.П., Антонець А.В. Особливості викладання фізико-математичних дисциплін із використанням GOOGLE MEET. Новітні інформаційні технології в освіті і науці: збірник наукових праць за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених з міжнародною участю (26-27 квітня 2021 р.) / укл. Л.Д. Шевчук, Л.М. Ісак. Переяслав: ПХДПУ, 2021. С. 31-33.
Keywords
Citation