Тези конференцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 268
 • Item
  Фотобіологічна небезпека УФ-ламп в технологічних процесах знезараження та стимуляції процесів в сільському господарстві
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна; Семенова, Наталія Володимирівна
  Протягом еволюційного процесу в організмі людини розвинувся складний набір фотобіологічних реакцій під впливом сонячного ультрафіолетового опромінення, які можуть мати як позитивні, так і негативні впливи на життєдіяльність. [1]. Декілька досліджень показали [2], що ультрафіолетове випромінювання може призводити до зростання ризику розвитку шкірної меланоми, особливо серед молодих людей, які використовують ультрафіолетові лампи.
 • Item
  Методика розрахунку системи сонячного гарячого водопостачання
  (2024) Сердюк, В.
  Сонячна теплова енергетика - це сектор економіки, що швидко розвивається [1]. Українці виявляють великий інтерес до сонячних теплових технологій, і кількість компаній, що працюють на українському ринку сонячної теплової енергетики, зростає з кожним роком. Ці компанії пропонують власні сонячні колектори або продають і встановлюють колектори інших виробників для нагріву води та опалення дач, котеджів, невеликих готелів і будинків відпочинку [2].
 • Item
  Розрахунок параметрів паротурбінних сонячних енергетичних установок (СЕУ)
  (2024) Горбань, О.
  Відкриття та використання альтернативних джерел енергії стає не лише стратегічно важливою, але й необхідною у сучасному світі, орієнтованому на збереження навколишнього середовища та розвиток сталого виробництва. Паротурбінні СЕУ є сучасними системами, які використовують сонячну енергію для генерації електроенергії. Вони базуються на технологіях концентрації сонячного випромінювання та перетворенні його в теплову енергію, яка подальшим чином приводить в рух турбіни, що генерують електричний струм.
 • Item
  Загальні принципи розрахунку муфти насосного агрегату
  (2024) Леміш, І.
  Розрахунок муфти насосного агрегату передбачає врахування ряду загальних принципів для забезпечення ефективності та надійності роботи системи [1]. Ось кілька ключових принципів, які слід враховувати [2]: потужність насоса і витрати робочого середовища та робочий тиск; обертальний момент, який передається через муфту, враховуючи обертальний момент насоса та інших елементів системи; вибір типу муфти відповідно до вимог системи та характеристик насоса; компенсацію відхилень між валами; вибір матеріалу для муфт в залежності від умов експлуатації та хімічному впливу; систему змащення для забезпечення нормальної роботи муфти; монтаж муфти згідно рекомендацій виробника та графік регулярного технічного обслуговування для подовження терміну служби муфти; динамічні навантаження, що виникають під час роботи насосного агрегату та жорсткість муфти для оптимального вирішення динамічних завдань.
 • Item
  Методика знезараження води плавальних басейнів з використанням комбінованого ультрафіолетового випромінювання та озонування
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Семенов, Анатолій Олексійович; Сахно, Тамара Вікторівна; Харак, Руслан Миколайович; Кузнецов, Р.
  Як і природна вода, так і вода в громадському басейні містить мікробіологічні та хімічні речовини [1]. Завдяки чому експлуатація басейнів потребує проведення комплексу заходів з фільтрування та дезінфекції води [2]. Дезінфекція води необхідна для захисту від мікробних забруднень, яка призводить до утворення побічних продуктів (ППД) [1, 3], деякі з яких представляють небезпеку для здоров'я людини.
 • Item
  Розвиток засобів орієнтації сільськогосподарських машин відносно поверхні поля
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ветохін, Володимир Іванович; Загривий, Р.; Сидорчук, Ю.; Рижкова, Тетяна Юріївна
  Розробка та вдосконалення технічних засобів у рамках галузевого машинобудування, зокрема сільськогосподарського, потребує вивчення не тільки сучасного стану, а і тенденцій розвитку та принципових засад побудови технічних засобів. Методологія вивчення тенденцій технічного розвитку із залученням сучасних засобів обробки інформації пропонується у ряді публікацій [1, 2].
 • Item
  Деякі результати дослідження роботи ґрунтообробного ротаційного знаряддя у польових умовах
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рижкова, Тетяна Юріївна; Негребецький, Ігор Станіславович; Ветохін, Володимир Іванович
  Актуальним питанням при обробці земельних угідь, зокрема, у період вегетації рослинних культур, постає питання розпушування ґрунту, збереження та накопичення вологи, боротьба з бур’янами в міжрядді. Відомі дискові та голчасті робочі органи, що застосовуються у весняно-осінній період, мають ряд недоліків, пов’язаних з недостатньою обробкою ґрунтів схильних до вітрових ерозій, невірним налаштуванням режимів роботи та неможливістю використання ряду подібних знарядь для обробки просапних культур.
 • Item
  Дослідження впливу підготовчих операцій на терміни приготування трести конопель
  (2023) Шейченко, Віктор Олександрович; Дудніков, Ігор Анатолійович; Скоряк, Юлія Борисівна
  Збирання врожаю з метою приготування високоякісної трести конопель суттєво залежить від погодно-кліматичних умов. Рясні дощі або їх відсутність, раннє настання холодів і випадання снігів призводить до затягування термінів приготування трести, а в деяких випадках і до повної втрати сировини. Саме тому дослідження біологічних методів інтенсифікації процесів росяного мочіння стебл конопель є актуальною задачею.
 • Item
  Перспективні технології збирання врожаю конопель з використанням стрічкових нагромаджувачів
  (2023) Шейченко, Віктор Олександрович; Коропченко, С. П.; Скоряк, Юлія Борисівна
  Своєчасне збирання конопель уможливлює високу якість продукції і рентабельність коноплярства. Серед відомих технологій збирання конопель ккраще розроблено технологію з обмолотом насіння прямим комбайнуванням, технологію роздільного збирання і технології збирання конопель з метою перероблення на однотипне волокно.
 • Item
  Залежність зміни динамічного фактору автомобіля КРАЗ-6322 з різними типами силового агрегату
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Васильєв, О. С.; Криворот, Анатолій Ігорович; Скорик, Максим Олексійович; Шпилька, Микола Миколайович
  Автомобілі КрАЗ стали частиною технологічного розвитку нашої промисловості. Однією з найвідоміших моделей цього заводу став бортовий автомобіль КрАЗ-6322. Модель стала продовженням серії КрАЗ-260. Даний автомобіль обладнувався у період розробки двигунами ЯМЗ-238Д-33 або ЯМЗ-238ДЕ2-29, а зараз Cummins, Ford-Ecotorq або Deutz TCD 2013 LO6 4V, які встановлюють для покращення технічних характеристик.
 • Item
  Малогабаритний модульний осушувач
  (2023) Петраш, Олександр Васильович; Попов, Станіслав Вячеславович; Попович, Наталія Миколаївна; Петраш, Руслан Васильович; Дубовцов, Д. Д.
  The method of ensuring gas quality considered in the current paper involves the use of a block-type gas drying installation as part of a low-temperature separation installation and a source of artificial cold. As the latter, it is envisaged to use a freon-refrigerating unit. The study shows that the proposed block gas drying units can be unified for different gas productivity and are characterized by relatively low capital and operating costs. The main advantages of the introduction of gas preparation block installations and the scheme of connecting the installation to the existing line are presented. Based on the results of the economic efficiency indicators, it was established that the use of a block gas drying unit is a profitable project with the value of the accumulated reduced free cash flow of almost 843 thousand USD. Актуальність дослідження зумовлена значним ступенем виснаженості родовищ та станом наявного обладнання УКПГ, котре все частіше не дозволяє забезпечити постачання кондиційного газу промисловим споживачам. Тому тематика модернізації поверхневих систем збору свердловинної продукції з тим щоб подовжити економічно доцільну експлуатацію близьких до виснаження родовищ є актуальною, зокрема для країн чиї надра розробляються тривалий час.
 • Item
  Дослідження інформаційних науково-технічних ресурсів у процесу проектування сільськогосподарських машин
  (2023) Ветохін, Володимир Іванович; Рижкова, Тетяна Юріївна; Негребецький, Ігор Станіславович; Сидорчук, Ю.
  Розвиток техніки та виробництво нових знань базуються на досягненнях людства, що накопичені, у тому числі, у вигляді інформаційних ресурсів. Ідеї, що не повною мірою не могли бути реалізовані, за відсутністю технологічної бази на минулому етапі, відроджуюьтся у новому циклі розвитку. Необхідність збереження матеріальних ресурсів призводить до зміщення зусиль до обробки та реалізації інформаційних ресурсів.
 • Item
  Деякі особливості конструкції ґрунтових каналів для дослідження ротаційних знарядь
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рижкова, Тетяна Юріївна; Негребецький, Ігор Станіславович; Ветохін, Володимир Іванович
  Розробка нових та удосконалення існуючих технічних засобів обробітку ґрунту в сільському господарстві пов’язано з поглибленими теоретичними та експериментальними дослідженнями процесів взаємодій у системі енергозасіб-ґрунт-знаряддя. Результати теоретичного моделювання потребують перевірки в реальних умовах. Перевірка ускладняється тим, що характеристики ґрунтового середовища вкрай змінні на різних ділянках поля та під впливом метеорологічних чинників. Визнаним засобом забезпечення стабільності умов експерименту та полегшення умов праці дослідника є ґрунтовий канал.
 • Item
  Стосовно методики досліджень наукових і технічних ресурсів з використанням сервісу Google Patents
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ветохін, Володимир Іванович; Рижкова, Тетяна Юріївна
  Продукування нових ідей та розв’язання актуальних проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності потребують досконалого вивчення набутих людством знань і технічних рішень. Актуальною задачею постає пошук шляхів і методик одержання ефективних знань. Використання для наукового пошуку сучасних засобів отримання та обробки інформації, зокрема Сервісу «Google Patents» дозволяють зменшити витрати часу та отримати якісно вищі результати.
 • Item
  Деякі аспекти руху у шарі ґрунту голки ротаційного голчастого знаряддя
  (2023) Негребецький, Ігор Станіславович; Рижкова, Тетяна Юріївна; Ветохін, Володимир Іванович
  Ротаційні голчасті знаряддя широко використовуються для здійснення операцій розпушення ґрунту та боротьби з бур’янами. Існують переваги ротаційних знарядь відносно знарядь типу лезових культиваторних лап, у ступені кришення ґрунту, можливості роботи у захисній зоні просапних та на полях вегетуючих культур незалежно від орієнтації рядків, здатності до самоочищення від рослинних решток. Такі переваги обумовлені дією на ґрунт із сукупністю вузьких зон деформації ґрунту та складним рухом голок зверху-вниз із провертанням у шарі ґрунту.
 • Item
  Особливості реалізації проєктної технології навчання у фаховій підготовці магістрів професійної освіти
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-02-23) Горбенко, Олександр Вікторович ; Келемеш, Антон Олександрович ; Япринець, Тетяна Сергіївна
  У сучасних реаліях розвитку національної економіки пріоритетним завданням вищої освіти є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця, котрий здатний до самоосвіти протягом усього життя. Саме тому в процесі навчання магістра професійної освіти вкрай необхідним є формування у нього компетентностей, які б дозволяли вирішувати виробничі нестандартні завдання, використовувати сучасні технології,самостійно аналізувати результати власної діяльності, робити висновки. Таким чином, майбутній викладач має бути готовий до роботи в умовах, що змінюються. Пріоритетними у цьому виступають такі якості уваги, мислення, пам’яті, котрі допомагають студентові застосовувати здобуті знання на практиці, дозволяють самостійно засвоювати інформацію, що постійно оновлюється.
 • Item
  Управлінська компетентність як необхідна складова фахової компетентності майбутніх викладачів професійної освіти.
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-06-23) Келемеш, Антон Олександрович ; Акуленко, А. О.
  В умовах розвитку інформатизації суспільства відбуваються посутні трансформації освітнього середовища. Процеси глобалізації, інтернаціоналізації, збереження мовного та культурного різноманіття встановлюють перед викладачем професійного навчання низку пріоритетів становлення та набуття нових складників управлінської компетентності. Можливість варіативності освітніх програм, інноваційних педагогічних технологій, розвиток інформаційно-комунікаційного середовища посутньо змінюють професійну роль викладача – його найголовнішою функцією перестає бути передача готових знань, він має керувати самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів, створювати умови для реалізації їхніх особистісних якостей. Сучасний викладач в умовах сьогодення має бути менеджером освітнього процесу. Йому мають бути притаманні такі якості, як організованість, відповідальність, комунікабельність, прагнення до постійного вдосконалення, вміння управляти своїм особистісним і творчим розвитком.
 • Item
  Необхідність регулювання діяльності корпорацій
  (Полтава: ПДАУ, 2023. С.136-137, 2023-05-15) Адаменко, І. М.; Томілін, Олексій Олександрович
  Доведено, що корпорації можуть зловживати своєю владою та позицією на ринку, що призводить до зменшення конкуренції, погіршення умов праці та зниження зарплат. Встановлено, що тільки ефективне регулювання може змусити компанії дотримуватися встановлених норм і забезпечити більш справедливі умови праці. Крім того, корпорації можуть використовувати робочу силу з інших країн, де рівень оплати праці набагато нижче, що дозволяє їм знизити витрати на оплату праці. Це може призвести до зменшення кількості робочих місць на місцевому ринку праці та зниження загального рівня заробітної плати. Також необхідність регулювання діяльності корпорацій пов’язана з їх впливом на фінансову стабільність.
 • Item
  Формування проєктно-дослідницьких умінь студентів закладів професійної освіти засобами навчально-методичного забезпечення
  (2023-02-22) Антонець, Анатолій Вікторович; Ковальчук, Станіслав Богданович; Прілєпо, Наталія Володимирівна
 • Item
  Використанням Moodle та Google Meet для проведення поточного та підсумкового контролю з фізико-математичних дисциплін
  (2023-02-22) Антонець, Анатолій Вікторович; Овсієнко, Юлія Іванівна; Рижкова, Тетяна Юріївна