Пристрій для визначення характеристик факторних послідовностей

Abstract
Пристрій для визначення характеристик факторних послідовностей містить керуючий вхід, групу інформаційних входів, двійкові лічильники, вихід наявності результату, генератор імпульсів, елементи НІ, мультиплексор, детектор фронту, детектор спаду, тригер, три елемента І, блоки множення, суматор, п'ять шин результату. Додатково містить другий детектор фронту, причому вихід переносу першого двійкового лічильника з'єднаний з входом другого детектора фронту, вихід якого з'єднаний з входом тригера.
Description
Патент №122990, Україна, МПК G06F 15/00. Пристрій для визначення характеристик факторних послідовностей / Кошовий М.Д., Кошова І.І., Дергачов В.А., Павлик Г. В. , Костенко О.М.; Заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – №U2017 05929; заявл. 14.06.2017; опубл. 12.02.2018, Бюл. №3
Keywords
керуючий вхід, генератор імпульсів
Citation
Collections