СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА” (НА МАТЕРІАЛАХ СТОВ “СПІЛКА СЕЛЯН “ТРОСТЯНЕЦЬ” ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12
Authors
ЧУХЛІБ, ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Чухліб В. Є. “Стратегічне управління персоналом підприємства” (на матеріалах СТОВ “Спілка селян “Тростянець” Полтавського району). –Магістерська дипломна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання системи стратегічного управління персоналом, здійснено діагностику її результативності. Обґрунтовано напрями удосконалення системи стратегічного управління персоналом у підприємстві. Розроблено комплекс заходів: удосконалення системи мотивації різних категорій працівників, виявлення резервів збільшення виробництва продукції та зниження трудомісткості виробництва, формування ефективної стратегії управління персоналом.
Description
РЕФЕРАТ магістерської дипломної роботи на здобуття кваліфікації – магістр менеджменту
Keywords
стратегія, управління, персонал, кадрова політика, організаційна структура, структура управління, продуктивність праці, працівники, апарат управління, організаційна культура, мотивація.
Citation