076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК КЛЮЧОВА НАВИЧКА SOFT SKILLS
  (2020-03) Шупта, Ірина Миколаївна; Кулинич, Віталій Іванович
 • Item
  Організація експертизи та митне оформлення імпорту крупи гречаної
  (Полтавська державна агарана академія, 2019) Портянік, Марина Ігорівна
  Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2019. Досліджено процеси проведення експертизи та митного оформлення крупи гречаної на матеріалах ТОВ «Консалтингова фірма «Лаврік». Досліджено показники якості крупи гречаної, розроблено пакет документів для митного оформлення імпорту партії крупи гречаної, що ввозиться на митну територію України.
 • Item
  Особливості стратегічного маркетингового управління в сільськогосподарському підприємстві
  (ХНТУСГ, 2018) Дем'яненко, Наталія Василівна; Яснолоб, Ілона Олександрівна; Пальваль, Поліна Володимрирівна; Ванжула, Дмитро Валентинович
 • Item
  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА” (НА МАТЕРІАЛАХ СТОВ “СПІЛКА СЕЛЯН “ТРОСТЯНЕЦЬ” ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ)
  (ПДАА, 2018-12) ЧУХЛІБ, ВЛАДИСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ
  Чухліб В. Є. “Стратегічне управління персоналом підприємства” (на матеріалах СТОВ “Спілка селян “Тростянець” Полтавського району). –Магістерська дипломна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання системи стратегічного управління персоналом, здійснено діагностику її результативності. Обґрунтовано напрями удосконалення системи стратегічного управління персоналом у підприємстві. Розроблено комплекс заходів: удосконалення системи мотивації різних категорій працівників, виявлення резервів збільшення виробництва продукції та зниження трудомісткості виробництва, формування ефективної стратегії управління персоналом.
 • Item
  «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» (НА МАТЕРІАЛАХ СФГ «ВЕРЕСТ» ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ)
  (ПДАА, 2018-12) Писаренко, Олександр Васильович
  Писаренко О.В. «Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємства» (на матеріалах СФГ «Верест» Глобинського району) – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Здійснено огляд характеристики стратегічного управління збутовою діяльністю підприємства, викладено особливості збутової діяльності та стратегії збуту підприємства, проблеми управління збутовою діяльністю підприємства. Розкрито стан системи стратегічного управління збутовою діяльністю підприємства, здійснена оцінка результативності функціонування системи управління збутовою діяльністю підприємства. Обґрунтовано формування стратегії управління збутом на принципах маркетингу, здійснено оптимізація діяльності як один із чинників підвищення ефективності збутової діяльності, ефективність стратегічних заходів з удосконалення системи управління збутовою діяльністю.
 • Item
  «Формування корпоративної культури підприємництва» (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району)
  (ПДАА, 2018-12) Муренець, Ігор Євгенійович
  Муренець І. Є. Формування корпоративної культури підприємництва (на матеріалах ТОВ «Промінь-Приват» Миргородського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти Магістр за освітньо-професійною програмою Підприємництво, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання формування корпоративної культури як складової частини управління підприємством та наведено характеристику корпоративної культури. Обґрунтовано концептуальні засади удосконалення корпоративної культури, розвитку правил і норм діяльності, просування іміджу як складової розвитку корпоративної культури.