СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Abstract
У статті розглянуто характеристику стратегічного підходу до управління персоналом підприємства. Проаналізовано дефініції поняття "стратегічне управління персоналом". Здійснено оцінку факторів, що впливають на формування системи стратегічного управління персоналом підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто стратегічно орієнтованого, управління розвитком працівників. Розкрито вимоги до системи стратегічного управління персоналом. Зазначено, що стратегічний підхід до управління персоналом підприємства передбачає розгляд персоналу як суб'єкта і об'єкта управління. Досліджено основні елементи системи стратегічного управління персоналом підприємства. Встановлено, що система стратегічного управління персоналом підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи стратегічного управління персоналом утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Наведено основні напрями формування системи стратегічного управління персоналом підприємства. Визначено систему індикаторів конкурентоспроможності системи стратегічного управління персоналом підприємства та встановлено вимоги до них. Обгрунтовано, що підвищення ефективності діяльності підприємства є основою стратегічного потенціалу, який впливає на його конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку. Запропоновано методику оцінювання конкурентоспроможності системи стратегічного управління персоналом підприємства. Результатом застосування методики є формування стратегічних рекомендацій щодо удосконалення стратегії розвитку системи управління персоналом підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств потрібно використовувати ефективну стратегію управління персоналом, яка буде взаємозв'язана зі стратегією розвитку підприємства.
Description
Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2019. № 6. С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27
Keywords
стратегічне управління, персонал підприємства, конкурентоспроможність підприємства, система управління, ефективність
Citation