ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Abstract
Description
Пилипенко К.А., Коваль С.В., Кучеренко М.А. Облік та аналіз витрат операційної діяльності аграрних підприємств. Економічний вісник університету. 2021. Випуск № 51. С.32-39. ttps://doi.org/10.31470/2306- 546X-2021-51-32-39
Keywords
аграрні підприємства, операційна діяльність, витрати, облік, аналіз, собівартість, оптимізація, фінансові результати, управління, Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти обліку та аналізу витрат операційної діяльності аграрних підприємств, їх впливу на фінансові результати, а також пропозиції щодо оптимізації. Метою статті є визначення та узагальнення особливостей обліку й аналізу витрат операційної діяльності аграрних підприємств, встановлення їх впливу на фінансові результати господарювання та розробка пропозицій щодо оптимізації. Методологічною основою статті є монографічний, системно-структурного аналізу і синтезу, бухгалтерського обліку, економіко-статистичні методи. Результати статті. Встановлено, що облік витрат операційної діяльності регламентується НП(С)БО та його відповідними формами. Їх інформація є основною підставою для їх всебічного аналізу. Його проведення дозволило визначити їх постійне збільшення та виявити його чинники. Виявлено, що в структурі витрат операційної діяльності провідне значення мають собівартість продукції, адміністративні витрати, витрати на збут та інші. Також саме вони значним чином формують фінансові результати аграрних підприємств. Тому саме з їх оптимізацією пов’язане підвищення прибутків як основного фінансового результату. Галузь застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані у навчальних закладах вищої освіти, в аграрних підприємствах та інших суб’єктах агробізнесу. Висновки. Встановлено, що в структурі витрат операційної діяльності найбільшу питому вагу займає собівартість продукції, витрати на оплату праці, адміністративні витрати та витрати на збут. Вони характеризуються суттєвим збільшенням протягом трьох останніх років через постійне зростання їх складників. Тому їх оптимізація, як показує здійснений аналіз операційної діяльності аграрного підприємства, ґрунтується на скороченні собівартості продукції шляхом підвищення продуктивності використання ресурсів та праці, а також скороченні адміністративних витрат внаслідок удосконалення організації бізнесово-виробничих процесів. Зміна витрат операційної діяльності є фактором впливу на динаміку показників фінансових результатів суб’єктів господарювання, а саме валового прибутку і прибутку від операційної діяльності.
Citation