Вплив забур'яненості на формування кормової продуктивності люцерни.

Abstract
Description
Марініч Л. Г., Єресько В. І., Вечеря К. С. Вплив забур'яненості на формування кормової продуктивності люцерни. «Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування», присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели» : матеріали Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф. (Полтава, 30 верес. 2022). Полтава : ПДАУ, 2022. С. 107-109.
Keywords
Люцерна посівна, кормова продуктивність, зелена маса, суха речовина
Citation