Удосконалення співробітництва територіальних громад

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних засад співробітництва територіальних громад та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо його вдосконалення з врахуванням викликів безпекової нестабільності та перспектив євроінтеграції України. Об’єктом дослідження є розвиток системи місцевого самоврядування в Україні. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення співробітництва територіальних громад. У дисертації вперше обґрунтовано теоретико-методичні основи інституційної взаємодії громад у процесі їх співробітництва, які передбачають формування системи відносин при різнорівневих взаємодіях з суб’єктами внутрішнього (орган місцевого самоврядування, бізнес, громадськість, соціальні спільноти,) та зовнішнього (інші територіальні громади, державна влада, громадські організації та об’єднання, міжнародні партнери) середовища. Подібний підхід до розуміння співробітництва територіальних громад відображає перспективи формування системи взаємодій громади на всіх інституційних рівнях. Досліджено управлінсько-історичні передумови становлення інституту територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування. Узагальнено основні підходи до розуміння сутності громади (суспільний, економічний, політичний, управлінський, правовий, інтеграційний); ознак громади (для інтеграційного підходу – це правове регламентування приналежності до адміністративно-територіального устрою держави, соціальна взаємодія, самоорганізація, єдність, самоідентифікація приналежності до громади), способів волевиявлення населення та напрямів розвитку громади. Розроблені теоретико-методичні положення дозволяють поглибити наукове розуміння суб’єктності громади та її місце в діяльнісній парадигмі співробітництва й інтеграції.
Description
Глазов Олександр Миколайович. Удосконалення співробітництва територіальних громад. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Полтавський державний аграрний університет, Полтава, 2023.
Keywords
Citation