Управління ризиками в аграрному секторі: фінансовий аспект

Abstract
Метою дослідження є визначення теоретичних і методологічних аспектів організації управління ризиками та розробка моделі оцінювання ризику на основі визначення індивідуальних ефектів макроекономічної діяльності держав кожної групи та уникнення ризиків діяльності за останній період. В основу методології цього дослідження покладено методи наукової абстракції, методи системно-функціонального підходу, групування, узагальнення та формалізації, систематизації, аналізу та синтезу, статистико-економічні методи. У статті розвинуто теоретико-методичні положення системи управління фінансовими ризиками на прикладі аграрного сектора економіки. На основі використання комплексного підходу здійснено прогнозування індивідуальних ефектів макроекономічної діяльності держав для уникнення ризиків із застосуванням моделей лонгітюдних (просторових, панельних) даних. Уперше здійснено прогнозування індивідуальних ефектів макроекономічної діяльності держав для уникнення ризиків із використанням моделей лонгітюдних даних на період 2024-2030 рр. Результати дослідження щодо прогнозних значень індивідуальних ефектів макроекономіки держав із використанням моделей лонгітюдних даних мають практичну цінність для виробників та експортерів при управлінні фінансовими ризиками. Дослідження також узагальнює рекомендації керівникам та іншим зацікавленим сторонам щодо механізмів управління ризиками, які можуть бути застосовані для підвищення ефективності підприємств і держав
Description
Томілін О., Краснікова О., Гечбаия Б., Зоря С., Дроботя Я., Синиця Ю. Управління ризиками в аграрному секторі: фінансовий аспект. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. Vol. 4 (51)/ PP. 147–162. DOI: 10.55643/fcaptp.4.51.2023.4096
Keywords
ризик, фінансовий ризик, механізм управління, управління фінансовими ризиками, аграрний сектор економіки
Citation