Варіювання твердості ґрунту за різних систем його обробітку під ячмінь ярий

Abstract
Серед зернових культур світового землеробства чільне місце займає ячмінь (Hordeum vulgare L.), як важлива продовольча і зернофуражна культура. В Україні зерно ячменю, завдяки збалансованому амінокислотному складу, використовується переважно як основний компонент концентрованих кормів. Ячмінь ярий відзначається порівняно високими вимогами до агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, однак ці показники можна певною мірою регулювати за рахунок способів обробітку ґрунту та оптимальної системи живлення. У статті наведено результати тривалого стаціонарного польового досліду щодо зміни твердості ґрунту залежно від систем його обробітку під ячмінь ярий в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України. Установлено, що на час сівби ячменю ярого стан твердості ґрунту за класифікацією Н.А. Качинського оцінювався як пухкий у шарі ґрунту 0–20 см і як розпушений у шарі 20–30 см незалежно від системи основного обробітку грунту. За результатами досліджень відзначено збільшення твер- дості ґрунту на фоні мінімального безплужного обробітку, порівняно з класичним (полицевим).
Description
Гангур В. В., Гангур М. В. Варіювання твердості ґрунту за різних систем його обробітку під ячмінь ярий. Таврійський науковий вісник. 2023. № 130. С. 29–35.
Keywords
Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.), обробіток грунту, твердість грунту, шар грунту, класичний обробіток, мілкий обробіток, Mini-till, No-till
Citation