Об’єктивні та суб’єктивні причини нещасних випадків на виробництві

Abstract
Description
Лапенко Т. Г. Об’єктивні та суб’єктивні причини нещасних випадків на виробництві. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 282-283.
Keywords
нещасні випадки, виробництво
Citation