Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Аналіз переозброєння тракторної техніки у Полтавському регіоні
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Падалка, Вячеслав Вікторович; Яценко, Юрій Васильович
  Україна посідає одне з перших місць серед Світового переліку аграрних країн. Аграрне виробництво - одна з основних галузей народного господарства яка майже завжди є прибутковою та стоїть на захисті продовольчої безпеки держави. Сучасна світова продовольча криза відкрила раніше невідомі проблеми. Іноді, лунають думки провідних економістів Європейських держав із занепокоєнням та побоюванням про можливу кризу аграрного сектору «старого світу» через навалу дешевої сільськогосподарської продукції виробленої в Україні. Незважаючи на сучасну військово-економічну ситуацію, українці завжди в змозі забезпечити себе надійним джерелом продуктів харчування.
 • Item
  Розробка експериментальної установки для внутрішньогрунтового стрічкового підживлення сільськогосподарських культур
  (Полтавьский державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Богдан, І. В.
  Для проведення експериментальних досліджень по визначенню енергетичних показників та підтвердження теоретичних розрахунків і гіпотез нами було розроблено та виготовлено дослідну установку для внутрішньогрунтового стрічкового підживлення сільськогосподарських культур (рис. 1, рис. 2.).
 • Item
  Дослідження якісних показників висаджування картоплі
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Компанієць, О. О.
  Картоплярство – традиційна галузь сільськогосподарського виробництва Полтавщини. Питома вага області у виробництві і реалізації картоплі в Україні складає 18-25% [1]. Серед сільськогосподарських культур важко знайти таку, яка могла б зрівнятись з картоплею за універсальністю використання. Окрім харчових цілей вона використовується для виробництва крохмалю, спирту.
 • Item
  Дослідження технології краплинного зрошування полуниці
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Муха, О. О.
  Технологія краплинного зрошення – метод повільного поливу (від 2 до 20 л/год на 1 метр) по системі пластикових труб малого діаметра, обладнаних крапельницями. Вода подається безпосередньо в прикореневу зону рослин. Більше 90% води поглинається корінням, так як глибоке просочування і випаровування мінімізовані. Дана технологія вимагає більш частого поливу, раз в 1-3 дня, що створює сприятливий для рослин рівень зволоження ґрунту [1].
 • Item
  Вимоги безпеки під час роботи з машиною для подрібнення гілок дерев
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Ляшенко, С. С.
  Актуальність проблеми безпеки людини у виробничому середовищі в умовах сільськогосподарського виробництва є важливим завданням, вирішення якого створить та забезпечить безпечні умови праці працівникам сільського господарства (рис. 1).
 • Item
  Дослідження організації проведення технічних обслуговувань автомобілів у північно-східному АТП ТОВ «ЄВРОПА ТРАНС АГРО» Івано-Франківського району Івано-Франківської області
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Богдан, К. В.
  Виробничо-технічна база автомобільного транспорту призначена для забезпечення нормальної робото здатності, надійності рухомого складу і включає в себе: комплекс підприємств і споруд, куди входять: гаражі і профілакторії, станції технічного обслуговування, заправні станції, авторемонтні заводи. На сьогодні в сільському господарстві можуть розглядатися три схеми організації технічного обслуговування і поточного ремонту.
 • Item
  Аналіз конструкцій машин для прикореневого внесення добрив
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Ляшенко, Сергій Васильович; Григоренко, М. В.
  Машини та засоби для внесення рідких добрив можна поділити на наступні групи [1]: 1) по виду рідких добрив - на машини та засоби для внесення добрив з високою пружністю пара (безводний аміак), на машини та засоби для внесення добрив з низькою пружністю пара (аміачна вода, аміаканти та інші) та комбіновані машини для внесення в ґрунт декількох елементів живлення в один прохід; 2) по способу внесення – машини та засоби для внесення рідких добрив перед сівбою, при сівбі сільськогосподарських культур та при підживленні; 3) по способу агрегатування – на причіпні, начіпні та напівпричіпні. Розглянемо пристрої які були розроблені.
 • Item
  Production of biogas and biomethane from agricultural raw materials in the Poltava region
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Lyashenko, S. V.; Ляшенко, Сергій Васильович
  Poltava fields are able to provide the whole Ukraine and Europe with biogas. Energy is the blood of the modern economy. No organization and no enterprise can exist without it. Every day russian terrorists they attack Ukrainian energy infrastructure. It will be extremely difficult to restore the combined heat-and-power plants and thermal power plants that they are trying to destroy. The experience of farmers from the Poltava region and many other regions of Ukraine proves that electricity and even fuel for engines can be successfully "grown" in the fields.
 • Item
  Development mechanical means for the energy-saving technology of chopping the tree branches in the conditions of private farm households
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Lyashenko, S. S.; Chebotaryova, V. P.; Ляшенко, С. С.
  The raw materials potential of firewood for burning in the Poltava region is rapidly decreasing in recent years, and the search for alternatives leads household owners to development of wood waste. It is known that during the wood processing (especially on an industrial scale), a large amount of waste is generated (about 50% of the volume of finished products), which under the correct approach can be used for further processing and further use. Non-waste technologies are in great demand. This includes, in particular, an innovative non-waste technology for utilization of branches of fruit trees cut in the gardens of private households. The use of chopped tree branches as a crisis resistant fuel material is currently an alternative source for space heating.
 • Item
  Удосконалення технології та параметрів робочих органів установки для садіння коренеплодів з метою отримання насіння
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Тарас Григорович; Лапенко, Григорій Олександрович; Крохмаль, В. О.
  Забезпечити агропідприємства та фермерів України якісним вітчизняним насінням для вирощування коренеплодів (цукрового, кормового, столового буряка, моркви і т.д.) є важливим фактором збільшення врожайності коренеплодів та зменшення їх собівартості.
 • Item
  Підвищення конструктивної безпеки автотранспортних засобів в системі забезпечення безпеки дорожнього руху
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Тарас Григорович
  Аварійність в містах і на дорогах України є однією із серйозніших соціально-економічних проблем. Україна значно виділяється серед економічно розвинених країн за рівнем дорожньо-транспортного травматизму. Число загиблих на 10 тис. транспортних засобів (ТЗ) в 3-5 раз перевищує аналогічні показники зарубіжних країн. Число загиблих на 100 тис. населення в 1,5-2 рази вище, ніж в країнах розвинутої автомобілізації. Особливо неблагополучне положення склалося з тяжкістю наслідків ДТП, яка в 3-10 разів вище, ніж в розвинених країнах.
 • Item
  Психофізіологічні аспекти проблеми підвищення професійної надійності водія в екстремальних умовах
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Тарас Григорович; Лапенко, Григорій Олександрович
  Проблема надійності водія – сучасна теоретико-прикладна проблема психофізіологічної науки. Актуальність її пов’язана із забезпеченням високого рівня безпеки та працездатності водіїв, збереженням їх фізичного і психічного здоров’я, продовженням професійного довголіття. Насамперед проблема стає більш актуальною при діях водія за призначенням в екстремальних умовах.
 • Item
  Аналіз існуючих зерносушарок та видів енергії з метою розробки енергозберігаючої технології сушіння зерна
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Григорій Олександрович; Лапенко, Тарас Григорович; Колотій, Ю. В.
  Ситуація в сільськогосподарському комплексі України, яка склалася в результаті агресії Росії, вимагає вирішення багатьох нестандартних питань, пов`язаних з вирощуванням, збиранням, доведенням зібраного врожаю до базових показників ТУ і ДСТУ та реалізації продукції. Кожне з відзначених питань вимагає рішень як на рівні державному, так і на рівні конкретного аграрного господарства.
 • Item
  До питання вибору алмазних шліфувальних кругів та режимів шліфування
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Тарас Григорович; Лапенко, Григорій Олександрович; Діденко, О. А.
  Проблема правильного вибору параметрів шліфувального алмазного круга та параметрів режиму шліфування являться актуальною як з точки зору забезпечення якості виконання операції, так і забезпечення високої продуктивності процесу та працездатності шліфувальних кругів. Аналіз вивченості даної проблеми в світовій науці показав, що відсутня загальна методика вибору параметрів шліфувального круга та параметрів режиму шліфування для різних видів шліфування та матеріалів.
 • Item
  Порівняльний аналіз виробників хонінгувальних інструментів
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Лапенко, Григорій Олександрович; Лапенко, Тарас Григорович
  У технологічному процесі ремонту двигунів внутрішнього згорання операція хонінгування являється дуже важливою в плані забезпечення точності і шорсткості робочої поверхні гільз циліндрів. Значний вплив на підвищення точності і якості обробки має матеріал хонінгувальних брусків, це є штучний алмаз. Переваги штучного алмаза обумовлені його високою твердістю, теплопровідністю і теплоємкістю, високим значенням модулю пружності, зносостійкістю, що значно перевищує всі відомі синтетичні матеріали.[1]
 • Item
  Способи ремонту корпусних деталей автомобілів
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Іванкова, Олена Володимирівна; Зощук, Р. М.; Калашник, Р. А.
  Витрати металу на запасні частини таких машин досягають рівня його споживання при виробництві нових виробів. У таких умовах доцільним і економічно виправданим є, в першу чергу, відновлення, найбільш навантажених, відповідальних і дорогих деталей двигуна, що істотно обмежують його ресурс. До таких деталей слідує, передусім, віднести блок-картер [1].
 • Item
  Матеріали для напилення зношених поверхонь деталей
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Іванкова, Олена Володимирівна; Бартош, В. Ю.
  Сучасні методи відновлення зношених деталей машин спрямовані на досягнення максимального післяремонтного ресурсу роботи машини, непоступаючись, а іноді і перевищуючи ресурс роботи нової деталі за ту саму вартість або і набагато меншу. Важливим і актуальним завданням галузі технічного сервісу є – впровадження таких технологій відновлення деталей машин. Використання новітніх технологій ремонту спрацьованих поверхонь [1,2] забезпечує необхідні експлуатаційні властивості деталей техніки.
 • Item
  Розвиток професійної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти аграрного профілю
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Горбенко, Олександр Вікторович; Смілик, О. В.
  Сучасний стан української економіки характеризується розвитком нових форм організації виробництва, його технічного оновлення і автоматизації процесів, які вбезпечують конкурентноспроможність вітчизняної продукції на ринку праці. Забезпечити реалізацію таких умов мають висококваліфіковані, затребувані спеціалісти. Саме тому система їхньої підготовки має бути приведена у більш сучасну ефективну відповідність до потреб економіки країни та потреб у фахових кадрах усіх сфер. Реалізація даного завдання прямо залежить від рівня кваліфікації викладацької спільноти, від їхньої професійної компетентності.
 • Item
  Порівнюємо елементи інноваційних технологій в рослинництві
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05) Бурлака, Олексій Анатолійович; Келемеш, Антон Олександрович
  Сучасне сільськогосподарське виробництво України перебуває в надскладних економічних та воєнно-політичних умовах. В наш час різке здороження енергоносіїв, сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин з одночасним здешевленням сільськогосподарської продукції галузі рослинництва ставить українського виробника в режим виживання. Але, навіть в таких тяжких умовах, неможна забувати про основну складову сільськогосподарського виробництва – це земля!
 • Item
  Інноваційні підходи до системного вивчення конструкції та органів управління сучасних машинно-тракторних агрегатів
  (2023) Бурлака, Олексій Анатолійович; Сокирко, Д. Д.
  Актуальність та важливість якості підготовки сучасних високо-кваліфікованих технічних фахівців агропромислового комплексу України в надважких умовах сьогодення не викликає сумніву. Розглядаючи таку проблему, треба зазначити, що заклади вищої освіти, особливо, регіонального рівня, потребують постійного системного оновлення матеріально-технічної бази. Якість навчальних послуг суттєво залежить від застосування інноваційного технічного та технологічного обладнання в навчальному процесі.