Особливості використання поновлюваної та непоновлюваної енергії у виробництві продукції рослинництва

Abstract
Description
У сільськогосподарському виробництві категорія “енергетична ефективність” відображає співвідношення між обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає чинним стандартам якості, та величиною сукупних витрат енергії за умови дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища. Енергетична ефективність виробництва продукції рослинництва досягається шляхом оптимізації сукупних витрат енергії у розрахунку на одиницю продукції рослинництва або без погіршення якості за най-меншого негативного впливу на навколишнє середовище.
Keywords
Citation
Калініченко О. В. Особливості використання поновлюваної та непоновлюваної енергії у виробництві продукції рослинництва. Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2018. – С. 358 – 366.