Особливості поширення та прогноз появи лучного метелика (Margaritia sticticalis L.) в агроценозах Полтавської області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Піщаленко, Марина Анатоліївна
Сліпко, О. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Незважаючи на більш ніж двохсотлітній період історії боротьби з лучним метеликом (Margaritia sticticalis L.), його важко назвати добре вивченим об'єктом. Так, відсутність детальної інформації про структуру популяцій шкідника перешкоджає розумінню закономірностей виникнення спалахів його масового розмноження. Безумовно, нові відомості про особливості популяційної екології лучного метелика виявляться корисними для фітосанітарного районування його ареалу та виділення зон, в межах яких з тією чи іншою ймовірністю можуть виникати осередки масового розмноження, що безсумнівно сприятиме вдосконаленню моніторингу за цим особливо небезпечним сільськогосподарським шкідником.
Description
Keywords
лучний метелик, захист рослин, розмноження лучного метелика, поширення лучного метелика
Citation
Піщаленко М. А., Сліпко О. В. Особливості поширення та прогнооз появи лучного метелика (Margaritia sticticalis L.) в агроценозах Полтавської області. Захист і карантин рослин: історія та сьогодення, присвячена 110-річниці створення відділу захисту рослин Полтавської дослідної станції імені М.І.Вавилова : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 24-25 листоп. 2020 р.). Полтава : ПДАА, 2020. С. 59–61.