Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 258
 • Item
  Арахіс на Полтавщині: перші спроби інтродукції та культивування (1909-1967)
  (2024) Самородов, Віктор Миколайович; Шиян, О. О.
  Зміна клімату, яка останнім часом відчутно впливає на стан рослинництва в Україні, примушує аграріїв шукати нові стійкі теплолюбні культури. Паралельно цьому приходить питання про їх підбір для невеликих селянських (фермерських) господарств, у яких їх вирощування було б не складним і економічно доцільним. На нашу думку двом цим запитам часу відповідає така рослина як арахіс (Arachis L.) з родини бобових.
 • Item
  Узагальнення В. Д. Мединця – визначне інтелектуальне надбання вітчизняної агрономії XX ст.
  (2024) Самородов, Віктор Миколайович; Халимон, Олена Володимирівна
  У 2024 році (01.01) наукова аграрна спільнота України відсвяткувала 100 років від дня народження знаного українського сортознавця та агроеколога В. Д. Мединця (1924-2014). Разом із цим ювілеєм виповнилося 55 років головному науковому узагальненню Василя Дмитровича, яке отримало назву "Екологічний ефект часу відновлення весняної вегетації зимуючих рослин" (ЧВВВ) [2]. Саме воно обезсмертило свого розробника та уславило його внесок у розвиток фундаментальних досліджень вітчизняної агрономії XX ст.
 • Item
  Вплив психологічних аспектів і якості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану на мотивацію навчальної діяльності студентів
  (2024) Боброва, Нелля Олександрівна; Коваленко, Нінель Павлівна; Федорченко, Віра Іванівна; Ганчо, Ольга Валеріївна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  Вивчено проблеми організації навчального процесу в умовах воєнного стану і вплив психологічних аспектів на мотивацію навчальної діяльності студентів. Проаналізовано різні форми організації навчального процесу в умовах воєнного стану й основні проблеми їх упровадження. Розглянуто варіанти покращення організації дистанційного навчання.
 • Item
  Необхідність особистістно-професійного саморозвитку викладача в сучасних умовах
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Нечипоренко, Наталія Іванівна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  В сучасних соціокультурних умовах саморозвиток є однією з ключових компетенцій, оскільки тільки активний та інтелектуально мобільний фахівець здатен реагувати на нові вимоги професійного середовища [1]. Більше того, саме фахівці, що вмотивовані на постійне професійне удосконалення та саморозвиток, є основним інтелектуальним ресурсом у впровадженні інноваційних технологій. Більше того, тільки достатньо компетентний фахівець здатен швидко і адекватно аналізувати повсякчасні виклики та можливості, а також розцінювати їх як особистісно-значущі завдання. Напряму з процесом та результатами особистісного та професійного розвитку пов’язана також ефективність роботи викладача [3].
 • Item
  Застосування практичного навчання у професійній підготовці фахівців
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Шерстюк, Олена Леонідівна
  Стрімкі темпи розвитку сучасного суспільства вимагають реформування не лише багатьох галузей виробничої діяльності, а й системи вищої освіти з метою наближення її до стандартів Європейського Союзу. Нині підприємства нашої країни, впроваджуючи міжнародні технології виробництва та міжнародні системи управління, потребують фахівців, спроможних працювати за стандартами європейських країн, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.
 • Item
  Формування термінологічного апарату як важливий методичний складник підготовки з курсу Агрофармакологія
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Оніпко, Валентина Володимирівна; Нечипоренко, Наталія Іванівна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  Здатність демонструвати знання і розуміння когнітивної складової професійної підготовки в обсязі, необхідному для професійної діяльності у галузі сільськогосподарського виробництва передбачає засвоєння обов’язкового освітнього компоненту Агрофармакологія, що дозволяє сформувати у здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня знання та уявлення про сучасні хімічні засоби захисту рослин від шкідливих організмів, правила їх застосування щодо рослин, людини, корисних тварин та навколишнього середовища, сприяє пошуку найбільш раціональних та безпечних способів застосування пестицидів в господарствах різних форм власності, розвитку у здобувачів освіти фахової термінології, яка б сприяла опануванню дисциплін професійної підготовки та виробленню первинних професійних умінь [4].
 • Item
  Шляхи підвищення навчальної мотивації студентів у сучасних умовах
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Коваленко, Нінель Павлівна
  Розвиток освіти й науки має відповідати вимогам суспільства, що зростають через значні зміни сучасного світу. Виклики сьогодення, що постали перед Україною, негативно впливають на якість надання освітніх послуг та призводять до погіршення результатів навчання. Для підвищення ефективності навчального процесу важливим є забезпечення безпечних умов його реалізації, запровадження змішаного та дистанційного форматів навчання, підвищення рівня мотивації та стимулу оволодіння здобувачами вищої освіти майбутньою професією, надання їм психологічної допомоги [3].
 • Item
  Становлення екологізації освіти як невід’ємного компонента сталого розвитку
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Писаренко, Віктор Микитович; Піщаленко, Марина Анатоліївна; Логвиненко, Вадим Васильович
  Десятиліттями людство йшло до формування і сприйняття концепції сталого розвитку. Перша відносна системна наукова праця, що зв’язує економічні, соціальні та екологічні фактори, з’явилася ще в кінці ХVIII століття [1]. Так, Т. Мальтус вперше сформулював проблему взаємозв’язку зростання народонаселення з соціальними і природними обмеженнями, а також можливостями управляти суспільним устроєм для поліпшення добробуту людей.
 • Item
  Історична пріоритетність полтавського дослідження амброзії полинолистої
  (2023) Самородов, Віктор Миколайович; Кигим, Світлана Леонідівна
  Більшість людей переконана, що за впливом на стан навколишнього середовища та їх здоров'я, рослини мають виключно позитивний вплив. Та, на жаль, із цього правила є винятки. У даному разі це стосується такої квіткової рослини як амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) - типовий представник родини Айстрових (Asteraceae). Згадати про неї вимагає не лише тема конференції, а також ряд інших, побіжних вікопомних подій.
 • Item
  Рекомендации по борьбе с наиболее опасными вредителями и болезнями кукурузы
  (1981) Писаренко, Віктор Микитович; Дудка, С. Л.; Бієнко, М. Д.; Бабчук, І. В.; Сядріста, О. Б.
  В рекомендациях изложен комплекс мероприятий по борьбе с наиболее опасными вредителями и болезнями кукурузы, являющийся обязательным при возделывании этой культуры.
 • Item
  Василь Мединець (1924-2014) – звитяжець вітчизняного сортовипробування
  (2023-04) Самородов, Віктор Миколайович; Халимон, Олена Володимирівна
  Сортовипробуванню України виповнилося 100 років. Воно завжди вирізнялося відповідальними та високопрофесійними співробітниками. Серед них звитяжцем першої величини вважається постать доктора сільськогосподарських наук, почесного професора Полтавського державного аграрного університету – Василя Дмитровича Мединця.
 • Item
  Полтавський період у житті Бориса Мартоса
  (2023) Барська, Г.; Самородов, Віктор Миколайович; Сиволап, Н.
  Висвітлюється діяльність визначного діяча періоду Української революції, одного з організаторів національної кооперації на Полтавщині Бориса Миколайовича Мартоса.
 • Item
  Філогенез агротехнічного методу захисту рослин від шкідників
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Писаренко, Віктор Микитович; Піщаленко, Марина Анатоліївна; Логвиненко, Вадим Васильович; Перепадченко, Т. О.
  У 1910 році був створений відділ ентомології на Полтавській сільськогосподарській дослідній станції. Новостворений відділ очолив Микола Васильович Курдюмов. Він систематизував фауну шкідників зернових культур, започаткував агротехнічний метод захисту рослин від шкідників та підготував монографію. В цьому році виповнюється 110 років з часу опублікування цього першого збірника з ентомології «Главнейшие насекомые, вредящее зерновым злакам в средней и южной россии», Полтава 1913 р. Автора спонукало зробити видання підручника відсутність в ентомологічній літературі роботи, яка була б присвячена комахам-шкідникам зернових злаків.
 • Item
  Основи взаємодії сфери вищої освіти та регіонального ринку праці на основі прогнозування і компетентного підходу
  (2018) Пономаренко, Сергій Володимирович; Шерстюк, Олена Леонідівна
  Проблему ефективної взаємодії між регіональними вищими навчальними закладами та ринком праці на інтегральній основі є ще досить повністю не вивченими. Серйозний вплив на стан ринку праці в регіоні має невідповідність набору спеціалістів, що випускаються ВНЗ потребам регіонального ринку. Прогнозування зайнятості на ринку праці, включаючи попит та пропозицію, пов’язано з економічною системою та базується на основі: - аналізу досліджуваної ситуації - аналізу диспропорцій в системі що аналізується - врахування збалансованості попиту та пропозиції робочої сили з урахуванням потреб ринку праці.
 • Item
  Особливості формування концепції екологічної освіти під час проходження виробничої практики
  (2018) Писаренко, Віктор Микитович; Піщаленко, Марина Анатоліївна
  Протягом останніх років професійна освіта характеризується пошуком нових шляхів для підвищення потенціалу висококваліфікованих працівників та їх попиту на ринку праці. Головним поштовхом до виникнення даної проблеми стала нинішня екологічна ситуація яв Україні так і Світі. У доповіді «Глобальна екологічна перспектива - 2000» ( ЮНЕП), розглядаються основні небезпеки в ХХІ столітті: брак і забруднення прісної води, зміна клімату в результаті викиду парникових газів, зникнення лісів і опустелювання, скорочення біорізноманіття, забруднення повітря, деградація грунтів і екосистем, хімічне забруднення, виснаження озонового шару, урбанізація, виснаження природних ресурсів [1].
 • Item
  Застосування екологічно безпечних засобів захисту рослин у сучасній системі землеробства
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шерстюк, Олена Леонідівна
  В Україні велика увага приділяється інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Підвищується роль захисту рослин на основі спеціалізації, концентрації та використання індустріальних методів. Чисельність комах, які завдають шкоди посівам та садово-лісовим насадженням, визначається великим набором вирощуваних сільськогосподарських культур та природною рослинністю.
 • Item
  Особливості використання ентомофагів в умовах захищеного грунту
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Писаренко, Віктор Микитович; Піщаленко, Марина Анатоліївна; Тригуб, В. В.; Печоркін, І. Ю.
  Основи біологічного методу захисту були викладені ще в 60-х роках минулого століття в працях Суітмена, Барджеса і Хассі, Коппела і Мертінеса, у яких боротьба зі шкідливими організмами спиралася на використання їх природних ворогів: грибів, бактерій, хижаків і паразитів [1]. Цей метод захисту культур знайшов найбільш широке застосування в захищеному грунті, оскільки є екологічно безпечним способом захисту від шкідливих організмів, де поєднується використання ентомофагів та мікробіологічних засобів, а також створені умови, що дозволяють максимально активізувати діяльність корисних видів членистоногих і мікроорганізмів.
 • Item
  Прийоми підвищення врожаю та маси однозубкових цибулин часнику посівного
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Охріменко, Д. В.; Коваленко, Нінель Павлівна
  Однозубкові цибулини є проміжним етапом отримання цибулини із повітряних. Часто при використанні дрібних повітряних цибулин в процесі отримання багатозубкових цибулин виглядає наступним чином: повітряна цибулинка – дрібна однозубкова цибулина (масою 1,0-2,0 г) – велика однозубкова цибулина (масою більше 3,0 г) – цибулина, що поділилася на зубки. Таким чином, загальний термін отримання цибулин із повітряний цибулин складає 3 роки. У своїй роботі ми вивчали прийоми, які сприяють отриманню великих однозубкових цибулин (масою більше 3,0 г) із повітряних за 1 рік, що дозволить скоротити термін отримання багатозубкових цибулин часнику на 1 рік.
 • Item
  Особливості комплексу фітофагів агроценозів капусти Полтавської області
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Писаренко, Віктор Микитович; Піщаленко, Марина Анатоліївна; Кучеренко, В. В.; Бондаренко, В. А.
  В овочівництві відкритого грунту капуста займає значну частку оброблюваних площ і за валовим збором посідає перше місце. В даний час для забезпечення населення цією цінною за своїми поживними властивостями продукцією необхідно орієнтуватися на сучасні високоефективні технології обробітку, які дозволяють отримувати високі стабільні врожаї. Такі технології включають в себе всі сучасні елементи вирощування культури, де важливе місце займає захист рослин. В останній період часу значно збільшилися вимоги до якості отримуваної сільськогосподарської продукції.
 • Item
  Фітосанітарний стан насіннєвого матеріалу перспективних лікарських рослин
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Сірченко, В. М.; Оніпко, Валентина Володимирівна; Нечипоренко, Наталія Іванівна
  Останнім часом на фармацевтичному ринку невпинно зростає частка препаратів рослинного походження, що спонукає фермерів до вирощування лікарських рослин. Важливою проблемою у лікарському рослинництві є урожайність і якість вирощеної продукції. Урожайність цих культур залежить від низки факторів серед яких ураження хворобами складає істотну частку [1,3].