Спосіб визначення відгодівельних і м'ясних якостей свиней

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-01-18
Authors
Ващенко, Павло Анатолійович
Березовський, Микола Давидович
Наріжна, Ольга Леонідівна
Шостя, Анатолій Михайлович
Галич, Олександр Анатолійович
Кузьменко, Лариса Михайлівна
Слинько, Віктор Григорович
Березницький, Віктор Іванович
Шаферівський, Богдан Сергійович
Чухліб, Євгеній Володимирович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій
Abstract
Спосіб визначення відгодівельних і м'ясних якостей свиней, що включає селекцію тварин для оцінки їх продуктивності, який відрізняється тим, що зі стада відбирають свинок великої білої породи англійського походження, кнурів ландрас, термінальних та п'єтрен віком 20…25 міс., живою масою 225…300 кг, у яких визначають стан здоров'я шляхом вимірювання ректальної температури тіла (оптимальна 38,7 °C) медичним термометром МТ300 та частоти серцевого скорочення (оптимальна 140 ударів за хвилину) медичним стетофонендоскопом, формують згідно зі схемою експериментів контрольні та дослідні групи тварин, проводять схрещування з отриманням молодняку та підготовляють свинок і кастратів, на яких наносять індивідуальні номери, утримують групами по 20 голів у станках та згодовують комбікорм власного приготування залежно від рівня середньодобового приросту (680…741 г), в приміщенні визначають температуру спиртовим термометром (20…25 °C) та вологість (65…75 %); у молодняку визначають показники відгодівельних та м'ясних якостей: вік досягнення маси 100 кг (196…210 днів), товщину шпику на рівні 6…7 грудних хребців (29,3…32,8 мм), довжину півтуші (92,8…94,5 см), площу "м'язового вічка" (30,8…34,3 см2 ) з наступним ранжуванням комплексних характеристик відгодівельних якостей за індексом; індивідуальну оцінку проводять за формулами: індекс відгодівельних якостей: І=А2 /(В×С), де: А - валовий приріст за період відгодівлі, кг; В - кількість днів відгодівлі; С - витрати корму, кормових одиниць; індекс комплексний І=100+(242×К)-(4,13×L), де: К - середньодобовий приріст, кг; L - товщина шпику, мм; 242, 4,13 - постійні коефіцієнти.
Description
Keywords
селекція тварин, свині, свинки великої білої породи англійського походження, кнурі ландрас, спосіб визначення відгодівельних і м'ясних якостей свиней
Citation
Спосіб визначення відгодівельних і м'ясних якостей свиней: пат. 152378 Україна: МПК (2022.01), A01K 67/02 (2006.01), A01K 67/027 (2006.01), A61B 5/00, A23K 50/30 (2016.01), A23K 20/189 (2016.01) / П. А. Ващенко, М. Д. Березовський, О. Л. Наріжна, А. М. Шостя, О. А. Галич, Л. М. Кузьменко, В. Г. Слинько, В. І. Березницький, Б. С. Шаферівський, Є. В. Чухліб, Н. І. Пустовий, А. О. Гуденко, О. О. Рязанцев, Є. Я. Прасолов ; володілець Полтавський державний аграрний університет. № u202200546; заявл. 09.02.2022; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3.