Особливості ціноутворення брендів

Abstract
Description
Дядик Т.В. Даниленко В.І. Особливості ціноутворення брендів. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: зб. наук. пр. Полтава: ПП «Астрая», 2021. С. 258-261.
Keywords
маркетинг, ціноутворення, бренди, прибуток
Citation