Фіторемедіаційні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах Лісостепу України.

Abstract
Description
Галицька М. А., Кулик М. І. Фіторемедіаційні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах Лісостепу України. Перспективи виробництва біосировини енергетичних культур на рекультивованих землях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (23–24 червня 2022 р.). Дніпро : ДДАЕУ, 2022. С. 210–214.
Keywords
Citation