ДЖЕРЕЛА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Abstract
У статті висвітлені та проаналізовані джерела інвестицій в людський капітал та їх ефективність, зокрема, висвітлена теоретична сутність категорії «людського капіталу» та «інвестицій в людський капітал». Узагальнені статистичні дані та проведений їх аналіз, що стосуються обсягу та структури державних капітальних інвестицій за основними видами економічної діяльності в Україні. Проаналізовані основні показники ефективності інвестицій в людський капітал: динаміка показників функціонування вищих навчальних закладів України за останні 10 років; показники рівня розвитку культури; охарактеризовані та проаналізовані показники рівня здоров’я суспільства; джерела та рівень фінансування інноваційної діяльності. Здійснений аналіз рівня основних показників нерівності розподілу доходів та витрат суспільства в Україні. На основі проведених досліджень обґрунтовані основні пропозиції щодо підвищення ефективності капітальних вкладень у розвиток суспільства.
Description
Дядик Т.В. Джерела та ефективність інвестицій в людський капітал / Т.В. Дядик, І.Г. Миколенко, С.В. Писаренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (10). – Полтава: ПДАА. – 2015. – С. 135-143.
Keywords
людський капітал, інвестиції в людський капітал, освіта, здоров’я, інновації, культура, якість трудового життя
Citation