Генетические корреляции признака толщина соломины второго междоузлия у сортов и линий пшеницы озимой

Abstract
Description
На підставі проведених досліджень по вивченню генетичних ко- реляцій між ознакою товщина соломини другого міжвузля (ТС-2М) з рядом кількісних ознак генеративної, вегетативної частини пшениці озимої встановлено, що rg між ТС-2М та масою зерна з колоса носили високий, стабільний характер як за строками сівби, так і роками дослі- джень. Відмічено загальну тенденцію зниження генетичних зв‘язків ТС- 2М з деякими генеративними (М1, M3, КЗ, КК) та вегетативними (ДВМ, ДК, М2, М4) ознаками в більш пізніх строках сівби. Знання про рівень отриманих генетичних зв‘язків між кількісними ознаками підвищать імовірність добору на продуктивність у пшениці озимої на ранніх ета- пах селекції
Keywords
пшениця озима, генетичні кореляції, ознака "товщина соломини 2-го міжвузля,
Citation