Хімічний метод захисту рослин: історична довідка

Abstract
Description
Писаренко В. М., Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Піщаленко М. А., Шерстюк О. Л. Хімічний метод захисту рослин: історична довідка. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 245-246
Keywords
пестициди, хімічний метод захисту рослин, знищення шкідників
Citation