НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Abstract
Description
Пилипенко К.А., Пономаренко Т.М. Нормативне регулювання обліку розрахунків з кредиторами в умовах сьогодення. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукр.наук.-практ. конф. (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 377-380. URL:http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8794/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84._22.10.2020.pdf
Keywords
Обґрунтування теоретичних, організаційних та методологічних положень організації вітчизняного та міжнародного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Відображено рівні законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні., облік заборгованості, зобов’язання, баланс
Citation