Оцінка ефективностікапітальних інвестицій суб'єкта господарювання

Abstract
Description
Фінансовий аналіз інвестицій в основні засоби передбачає вибір найбільш ефективних інвестиційних проєктів та обґрунтування програм їх реалізації. Основними завданнями аналізу інвестицій в основні засоби суб’єкта гос-подарювання є: загальна оцінка інвестиційних потреб в основні засоби; вибір напрямів інвестиційної діяльності та інвестиційних проєктів в основні засоби підприємства; аналіз форм інвестування та їх ризику; аналіз ефективності інве-стиційних проєктів в основні засоби та розробка заходів поліпшення інвести-ційної діяльності підприємства.
Keywords
облік, капітальні інвестиції, оцінка, ефективність
Citation