Позанавчальна робота як чинник формування біоетичних цінностей студентів

Abstract
У сучасних умовах проблеми єдності процесів гуманізації та екологізації освіти внаслідок глобальної екологічної кризи, є надзвичайно актуальними, У вирішенні цих завдань значну роль відіграє включення до структури підготовки майбутніх вчителів, біології, природничих наук ідей біоетики, що орієнтують їх на вироблення в учнівської молоді таких загальнолюдських цінностей, як природа, людина, життя. Важливо, що розширення міжнаукових знань про природу, людину, її місце в біосфері, про використання екологічно безпечних технологій передбачає напрацювання в учнів та дорослих нових етичних, зокрема й еколого-біоетичних норм.
Description
Оніпко В. В., Пінський О. О. Позанавчальна робота як чинник формування біоетичних цінностей студентів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІX Каришинські читання) (м. Полтава, 26-27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 212-213.
Keywords
Citation