Визначення оптимальних робочих параметрів технологічного обладнання методом ортогонального планування експерименту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-09-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Abstract
У статті проаналізована перспективність використання портативних сонячних електричних станцій, що складаються із сонячної панелі та зарядного блоку. За рахунок використання методики ортогонального планування реалізовано експеримент із двома факторами впливу. Межі змін факторів варіювання такі: для кута нахилу – 0…80°; для рівня освітленості – 2000…30000 лк. Визначено значення центру планування, а також інтервали варіювання. Складено матрицю ортогонального планування. Здійснено перевірку експериментальних значень на нормальність розподілу та однорідність. Для цього розраховано лінійні коефіцієнти регресії. Вагомість кожного коефіцієнта перевірена за допомогою критерію Стьюдента. Адекватність рівняння регресії підтверджується критерієм Фішера. Встановлено, що робочі параметри технологічного обладнання відповідають рекомендаціям виробників, а також даним програмного забезпечення Optimal Annual Tilt, що працює на платформі Android.
Description
Keywords
Citation
Попов С. В., Левченко Ю. В., Басова Ю. О., Попов К. С. Визначення оптимальних робочих параметрів технологічного обладнання методом ортогонального планування експерименту. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук: КРНУ, 2023. Випуск 2(139). С.120-127.