Cистемний підхід в управлінні персоналом організації в сучасних умовах

Abstract
Description
Системний підхід в управлінні організацією – один з найпопулярніших, адже остання розглядається з позицій єдності та узгодженості всіх зовнішніх та внутрішніх елементів – складових системи внутрішнього та зовнішнього середовища організації. Системний підхід в управлінні сприяє зростанню результативності управлінських рішень на всіх рівнях, відносно всіх напрямів функціонування організації. Разом з тим, розглядаючи здатність персоналу, до системотворення (адже від нього залежить ефективність використання всіх інших ресурсів організації) варто питання удосконалення його якісних характеристик, а також умов їх трудової діяльності, підходів до удосконалення менеджменту персоналу, не залишати на другорядних позиціях, надаючи перевагу технологічній, фінансовій та маркетинговій складовим.
Keywords
системний підхід, персонал, управління, організація, управління персоналом
Citation