Цифровізація економіки та її вплив на підприємницьку діяльність

Abstract
Description
Кулик В.А. Цифровізація економіки та її вплив на підприємницьку діяльність. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (м. Полтава, 5-6 жовтня 2021 року). Полтава : ПУЕТ, 2021. 273 с. С. 95-98.
Keywords
цифрова економіка, підприємництво
Citation