Особливості формування зернової продуктивності гібридів кукурудзи іноземної селекції

Abstract
Description
Попов О.О., Філоненко С.В. Особливості формування зернової продуктивності гібридів кукурудзи іноземної селекції. Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених м. Херсон, 28 квіт. 2017 р. Херсон : Інститут зрошуваного землеробства НААН, 2017. С. 133-134.
Keywords
кукурудза, урожайність, гібриди, економічна ефективність, густота рослин, висота рослин
Citation