ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Abstract
Description
Павловська Т. С., Пилипенко К. А. Особливості обліку іноземної валюти на підприємстві. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІI Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2021 С. 419-422.
Keywords
іноземна валюта, валютні операції, курсова різниця, різниця курсів, експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність., у роботі систематизована інформація щодо особливостей проведення та обліку операцій із використанням іноземної валюти підприємствами України.
Citation