РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ / Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І. – Полтава: РВВ ПДАА, 2020. – С. 426-427.

Abstract
Description
Розглядаються питання синтетичної єдності раціонального та ірраціонального в процесі пізнавальної діяльності людини, діалектичного поєднання розуму, віри, інтуїції та волі в освоєнні дійсності.
Keywords
Раціональне та ірраціональне, теорія наукового пізнання, цілісність процесу пізнання, віра, воля, інтуїція.
Citation