ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ РИС ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Abstract
Description
Шимановська Діанич Л.М., Іщейкін Т.Є. Підходи до формування якісних рис працівників для інноваційної діяльності в споживчій кооперації України. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , 14–15 трав. 2015 р. Полтава: ПУЕТ, 2015. С.201-203.
Keywords
іннноваційна діяльність, якісні риси, підхід
Citation