Ефективність застосування біопрепарату Альбіт для підвищення продуктивності сортів ячменю ярого

Abstract
Продуктивний потенціал ячменю ярого є досить невисоким та нестабільним за роками через погодні умови, агробіологічні особливості та агротехнічні чинники [1, с. 198–199; 2, с. 3]. Тому постає задача науково обгрунтованого поліпшення технології вирощування даної культури, а саме: підвищення умов росту і розвитку рослин, їх адаптивності та рівня урожайності. Потенціал сучасних сортів ячменю ярого залежить від оптимальних умов живлення рослин [3, с. 32–33; 4, с. 104; 5, с. 154]. Доступ поживних речовин з грунту до рослини відбувається завдяки життєдіяльності мікроорганізмів, тому є потреба у збільшенні їх активності. Одним із способів постачання мікроорганізмів до рослини є використання біопрепаратів шляхом передпосівної обробки насіння чи позакореневого підживлення. Такі препарати нового покоління мають відносно вищу ефективність та є екологічно безпечними [5, с. 157; 6, с. 282].
Description
Баган А. В., Шакалій С. М., Шафорост Л. Ю., Омелич М. В. Ефективність застосування біопрепарату Альбіт для підвищення продуктивності сортів ячменю ярого. Аграрні інновації. 2023. № 21. С. 7–11. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.21.1
Keywords
Передпосівна обробка насіння, позакореневе підживлення рослин, урожайність, кількість зерен у колосі, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен
Citation