Проблеми фітосанітарного стану посівів пшениці та шляхи їх вирішення

Abstract
В останні роки відзначається погіршення фітосанітарного стану посівів зернових культур, особливо пшениці. Потенційні втрати зерна від хвороб, шкідників та бур’янів за високої врожайності становлять у середньому 28–30 % і можуть сягати 50 %. Це зумовлено кризовими явищами в економіці, загальним зниженням рівня агротехніки і порушенням технології їх застосування [5, 12, 15]. Комплекс хвороб пшениці озимої характеризується домінуванням септоріозу листя, піренофорозу, бурої листкової іржі, борошнистої роси, сажкових хвороб, кореневих гнилей. Також зустрічаються бактеріальні й вірусні хвороби [1, 3].
Description
Зеленець О. А., Мешко В. А., Малюченко А. Г., Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д. Проблеми фітосанітарного стану посівів пшениці та шляхи їх вирішення. Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 12 грудня 2019 року). Полтава, 2019. С. 44–47.
Keywords
Пшениця, посіви пшениці, фітосанітарний стан
Citation