ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Abstract
Description
Гангур В. В., Кочерга А. А., Пипко О. С., Кабак Ю. І., Лень О. І. Вплив мінеральних добрив на во-доспоживання та продуктивність пшениці озимої. Вісник ПДАА. 2020. № 3. С. 54–60.
Keywords
пшениця м’яка озима (Triticum aestivum L.), мінеральне живлення, захист посівів, водоспоживання, доступна волога, урожайність
Citation