«УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА» (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «СЕНЧА» МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ)

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 60 сторінках друкованого тексту, робота містить 22 таблиці, 9 рисунків та 5 додатків. Список використаних джерел включає 90 найменувань.
Keywords
управління, маркетинг, маркетингова діяльність, безпека підприємства
Citation